Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els reptes de l’educació permanent de persones adultes al segle XXI
Autor/es Alorda, Maria F. ; Barceló, Tomeu
Matèries en català: Educació ; Educació d'adults -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación ; Educación de adultos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Adult education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] L’educació de persones adultes ha de donar resposta a les exigències que planteja la societat del segle XXI en relació amb la necessitat de formació al llarg de la vida d’una persona. Aquest article analitza la situació del sistema d’educació de persones adultes a les Illes Balears i descriu el procés que s’ha generat per a l’elaboració d’un pla estratègic d’educació permanent de persones adultes a partir de les recomanacions de la Unió Europea per permetre a totes les persones l’adquisició de les competències necessàries per participar com a ciutadans actius en la societat de la informació i en el mercat de treball. ; [spa] La educación de personas adultas debe dar respuesta a las exigencias que plantea la sociedad del siglo XXI en cuanto a la necesidad de formación a lo largo de toda la vida de una persona. Este artículo analiza la situación del sistema de educación personas adultas en las Islas Baleares y describe el proceso que se ha generado para la elaboración de un plan estratégico de educación permanente de personas adultas a partir de las recomendaciones de la Unión Europea para permitir a todas las personas la adquisición de las competencias necesarias para participar como ciudadanos activos en la sociedad de la información y en el mercado de trabajo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 310-322
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess