Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’Escola de Música del Patronat Municipal de Música d’Eivissa. Present i reptes de futur
Autor/es Belda, Elisenda
Matèries en català: Educació ; Escoles de música -- Eivissa (Balearic Islands)
Matèries en castella: Educación ; Escuelas de música -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Educació ; Conservatories of music -- Spain -- Ibiza (Balearic Islands)
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball exposa el present de l’Escola de Música d’Eivissa. Presenta l’estructura organitzativa de l’ens municipal al qual pertany, el Patronat Municipal de Música d’Eivissa. Exposa algunes dades generals de l’Escola per donar a conèixer millor el perfil de centre, així com els estudis que s’hi poden cursar actualment, i explica com s’organitzen. Finalment, anuncia els reptes de futur més immediats que tindrà l’Escola els propers anys. ; Este trabajo expone el presente de la Escuela de Música de Eivissa (Ibiza). Presenta la estructura organizativa del ente municipal al cual pertenece, el Patronato Municipal de Música de Eivissa. Expone algunos datos generales de la escuela para conocer mejor el perfil de centro, así como los estudios que se pueden cursar actualmente, y explica como se organizan. Finalmente, anuncia los retos de futuro más inmediatos que tendrá la escuela en los próximos años.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 296-309
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess