Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La biblioteca actual: constants i renovació educativa
Autor/es Bellver, Cristina
Matèries en català: Educació ; Biblioteques i escoles -- Illes Balears ; Biblioteques escolars
Matèries en castella: Bibliotecas escolares -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Educació ; Libraries and schools -- Spain -- Balearic Islands ; School libraries
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article pretén descriure el paper de les biblioteques escolars en la societat de la informació actual i com a conseqüència directa en el món educatiu. L’alfabetització en informació, l’alfabetització digital i la multialfabetització com a elements emergents i innovadors per a un nou model educatiu fan imprescindible la implicació d’un nou model de biblioteca. Només formant part d’aquest canvi té sentit el seu paper. En cas contrari, tendiran a desaparèixer. El plantejament és veure quin sentit tenen les biblioteques escolars en la formació dels futurs ciutadans del segle XXI. ; [spa] Este artículo pretende describir el papel de las bibliotecas escolares en la sociedad de la información actual y como consecuencia directa en el mundo educativo. La alfabetización en información, la alfabetización digital y la multualfabetización como elementos emergentes e innovadores para un nuevo modelo educativo hacen imprescindible la implicación de un nuevo modelo de biblioteca. Solo formando parte de este cambio tiene sentido su papel. En caso contrario, tenderán a desaparecer. El planteamiento es ver qué sentido tienen las bibliotecas escolares en la formación de los futuros ciudadanos del siglo XXI.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 262-279
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess