Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una iniciativa d’àmbit comunitari: Binissalem Ciutat Educadora
Autor/es Ramis, Baltasar
Matèries en català: Educació ; Projecte educatiu -- Illes Balears -- Mallorca (Binissalem)
Matèries en castella: Proyecto educativo de centro -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Schools -- Spain -- Binissalem (Illes Balears)
Resum-Abstract:  [cat] El present treball pretén fer conèixer l’experiència de Binissalem com a Ciutat Educadora, una iniciativa educativa comunitària que comptà amb la participació de 694 individus en l’estudi socioeducatiu i que ha desembocat en actes innovadors com la I Fira de l’Educació, impulsada pels distints agents de la comunitat. L’Ajuntament de Binissalem ha format part de la XIII Trobada de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores, ha promogut la creació del Consell de la Infància i s’ha convertit en el primer municipi educatiu LGTBI de les Illes Balears. ; [spa] Este trabajo pretende dar a conocer la experiencia de Binissalem como Ciudad Educadora, una iniciativa comunitaria que cuenta con la participación de 694 ciudadanos y ciudadanas en el estudio socioeducativo que ha desembocado en actos innovadores como la I Feria de la Educación, impulsada por los distintos agentes de la comunidad. El Ayuntamiento de Binissalem ha formado parte del XIII Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, ha promovido la creación del Consejo de la Infancia y se ha convertido en el primer municipio educativo LGTBI de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 250-260
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess