Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El model de les escoles d’adults de Menorca
Autor/es Forcada, Llorenç ; Humbert, Magdalena
Matèries en català: Educació ; Educació d'adults -- Menorca (Illes Balears)
Matèries en castella: Educación de adultos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Adult education --Spain -- Minorca (Balearic Islands)
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén donar a conèixer la forma en què s’organitzen els centres d’educació de persones adultes (CEPA) de Menorca. S’hi descriuen els conceptes bàsics amb els quals es regeix la formació permanent de persones adultes, s’hi fa un recorregut per la història dels centres com a punt de partida per exposar el model basat en la col·laboració de tres institucions —la Conselleria d’Educació i Universitat, les administracions de Menorca i l’Associació d’Educació d’Adults de Menorca— i acaba amb unes conclusions extretes de l’anàlisi de les debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces del model. ; [spa] Este trabajo pretende dar a conocer la forma en que se organizan los centros de educación de personas adultas (CEPA) de Menorca. En él se describen los conceptos básicos con los que se rige la formación permanente de personas adultas, se hace un recorrido por la historia de los centros como punto de partida para exponer el modelo basado en la colaboración de tres instituciones -la Conselleria d’Educació i Universitat, las administraciones de Menorca y la Associació d’Educació d’Adults de Menorca- y se termina con unas conclusiones extraídas del análisis de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del modelo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 234-248
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess