Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Alter. Programa d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar
Autor/es Cànoves, Maria
Matèries en català: Educació ; Adolescents desfavorits -- Illes Balears ; Joves desfavorits -- Illes Balears ; Fracàs escolar -- Illes Balears
Matèries en castella: Adolescentes -- Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma9 ; Fracaso escolar -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Teenagers with social disabilities -- Spain -- Balearic Islands ; Youth with social disabilities -- Spain -- Balearic Islands ; School failure -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén donar a conèixer la tasca que desenvolupa el programa ALTER per a joves en risc, a través de la Direcció General de Menors i Famílies, els professionals que hi intervenen i el perfil d’usuaris/ es que hi participen, dintre del territori de les Illes Balears. ; [spa] Este trabajo pretende dar a conocer la tarea que desarrolla el Programa ALTER para jóvenes en riesgo, a través de la Dirección General de Menores i Familias. Los profesionales que en él intervienen y el perfil de usuarios/as que participan, dentro del territorio de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 156-167
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess