Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La implantació de la figura del tècnic d’Intervenció Sociocomunitària (TISOC) als centres d’Ensenyament Secundari de les Illes Balears: cap a un nou model d’intervenció
Autor/es Sempere, Assumpció ; Ferretjans, Begoña ; Puiggròs, Antònia ; Buele, Raquel ; Gomila, M. Antònia
Matèries en català: Educació ; Ensenyament secundari -- Illes Balears ; Educadors socials -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza secundaria -- Balears (Comunidad Autónoma) ; Educación social
Matèries en anglès: Education ; Education, Secondary -- Spain -- Balearic Islands ; Social workers -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Després del primer any d’implantació de la figura del TISOC als centres d’Ensenyament Secundari de les Illes Balears, els resultats d’aquesta experiència constitueixen l’objecte d’aquest treball. Les memòries dels TISOC del curs 2017-18, deixen un balanç positiu d’aquest primer curs d’implantació del programa, que ha servit perquè el professorat i personal no docent dels centres educatius coneguin les possibilitats de treball que pot tenir la figura de l’educadora social dins l’àmbit formal, definir funcions i establir estratègies d’intervenció conjuntes de cara als propers cursos. Així mateix, encara hi ha tota una feina a fer per tal de millorar-ne la coordinació i la posada en marxa d’intervencions que permetin millorar el funcionament dels centres. ; [spa] Tras el primer año de implantación de la figura del TISOC en los centros de Enseñanza Secundaria de las Islas Baleares, los resultados de esta experiencia constituyen el objeto de este trabajo. Las memorias de los TISOC del curso 2017-18 dejan un balance positivo de este primer curso de implantación del programa, que ha servido para que el profesorado y personal no docente de los centros educativos conozca las posibilidades de trabajo que puede tener la figura de la educadora social en el ámbito formal, definir funciones y establecer estrategias de intervención conjuntas de cara a los próximos cursos. Así mismo, todavía hay un trabajo por hacer para mejorar la coordinación y la puesta en marcha de intervenciones que permitan mejorar el funcionamiento de los centros.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 144-154
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess