Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El Consell Escolar de les Illes Balears
Autor/es Carrió, Pere J.
Matèries en català: Educació ; Consells escolars -- Illes Balears ; Escoles -- Administració i organització -- Illes Balears
Matèries en castella: Consejos escolares -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; School management and organization -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball recull una panoràmica històrica resumida sobre el funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) des de la seva creació l’any 2001 fins a l’actualitat. El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears. S’entén per contingut de la programació tots els aspectes que fan referència a la planificació, el finançament, l’execució i l’avaluació dels temes educatius de l’àmbit no universitari d’aquesta comunitat autònoma. ; [spa] Este trabajo recoge una panorámica histórica resumida sobre el funcionamiento del Consejo Escolar de las Islas Baleares (CEIB) desde su creación en 2001 hasta la actualidad. El Consejo Escolar de las Islas Baleares (CEIB) es el órgano superior de consulta y de participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza no universitaria en las Islas Baleares. Se entiende por contenido de la programación todos los aspectos que hacen referencia a la planificación, la financiación, la ejecución y la evaluación de los temas educativos del ámbito no universitario de esta comunidad autónoma.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 112-130
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess