Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     Finançament, gestió i organització dels recursos econòmics als centres d’educació públics de les Illes Balears
Autor/es Gálvez, Francesc
Matèries en català: Educació ; Escoles públiques -- Illes Balears -- Finançament
Matèries en castella: Enseñanza pública -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Public schools -- Spain -- Balearic Islands -- Finance ; Education
Resum-Abstract:  [cat] Aquest article pretén fer una anàlisi de les dades sobre el finançament del sistema educatiu, així com de l’evolució i la disponibilitat de recursos econòmics dels centres educatius públics a les Illes Balears. Es tracta de dades per a reflexionar, dins el marc d’una proposta de llei educativa pròpia de les Illes Balears, sobre el model de gestió i direcció de les escoles i instituts, i la seva influència en la millora del rendiment i la qualitat educativa. ; [spa] Este artículo pretende hacer un análisis de los datos sobre la financiación del sistema educativo, así como de la evolución y la disponibilidad de recursos económicos de los centros educativos públicos en las Islas Baleares. Se trata de datos para reflexionar, en el marco de una propuesta de ley educativa propia de las Islas Baleares, sobre el modelo de gestión y dirección de las escuelas e institutos, así como de su influencia en la mejora del rendimiento y la calidad educativa.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 78-90
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess