Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els estudis universitaris a les Illes Balears, 2011-17
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu ; Menéndez, Emilio
Matèries en català: Ensenyament universitari -- Illes Balears -- Estadístiques -- Revistes ; Educació
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación
Matèries en anglès: Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Education
Resum-Abstract:  [cat] La selecció de les dades i l’anàlisi presentats permeten resseguir alguns dels fets més destacats dels darrers cursos (2011-2017) i copsar les grans xifres que expliquen les magnituds fonamentals de l’activitat universitària. Al llarg d’aquest període s’observen dues tendències diferenciades, la primera, de reducció pressupostària i forta pressió sobre la dinàmica educativa de la UIB; la segona, de recuperació pressupostària i recuperació progressiva del funcionament. En l’àmbit de la docència, al llarg d’aquests cursos la UIB ha millorat la capacitat d’atracció d’estudiants de grau i postgrau. La qualitat dels estudis i la recerca de la UIB han rebut el reconeixement dels rànquings internacionals més rellevants. ; [spa] La selección de los datos y el análisis presentados permiten repasar algunos de los hechos más destacados de los últimos cursos (2011-2017) y captar las grandes cifras que explican las magnitudes fundamentales de la actividad universitaria. A lo largo de este periodo se observan dos tendencias diferenciadas, la primera, de reducción presupuestaria y fuerte presión sobre la dinámica educativa de la UIB; la segunda, de recuperación presupuestaria y recuperación progresiva del funcionamiento. En el ámbito de la docencia, a lo largo de estos cursos la UIB ha mejorado la capacidad de atracción de estudiantes de grado y postgrado. La calidad de los estudios y la investigación de la UIB han recibido el reconocimiento de los rankings internacionales más relevantes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 62-77
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess