Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Noves necessitats socials, nous reptes educatius
Autor/es Direcció de l’Anuari de l’Educació 2018
Matèries en català: Ensenyament--Innovacions -- Illes Balears -- Estadístiques ; Planificació educativa
Matèries en castella: Innovaciones educativas -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas ; Planificación educativa -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas
Matèries en anglès: Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Educational planning -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 11-14
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess