Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Realitat augmentada i descoberta de l’entorn als Camps d’Aprenentatge d’Orient i Binifaldó
Autor/es Cabot, Gabriel ; Rosselló, Antoni
Matèries en català: Granges escoles -- Orient (Illes Balears) ; Granges escoles -- Binifaldó (Illes Balears) ; Natura, Estudi de la -- Orient (Illes Balears) ; Natura, Estudi de la -- Binifaldó (Illes Balears) ; Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: School farms -- Spain -- Orient (Balearic Islands) ; School farms -- Spain -- Binifaldó (Balearic Islands) ; Nature study -- Spain -- Orient (Balearic Islands) ; Nature study -- Spain --Binifaldó (Balearic Islands) ; Education
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén donar a conèixer les aportacions i potencialitats que ens ofereix la realitat augmentada (RA) als Camps d’Aprenentatge. Es descriu l’àmbit contextual de referència i després s’explica i es fa l’anàlisi d’una sèrie d’experiències que s’han implementat de forma experimental aquest curs (2016-2017) als Camps d’Aprenentatge d’Orient i Binifaldó relacionades amb la RA aplicada a la descoberta del patrimoni natural i cultural de la serra de Tramuntana. ; [spa] Este trabajo pretende dar a conocer las aportaciones y potencialidades que nos ofrece la realidad aumentada (RA) en los Camps d’Aprenentatge. Se describe el ámbito contextual de referencia para posteriormente explicar y analizar una serie de experiencias que se han implementado este curso escolar (2016-2017) en los Camps d’Aprenentatge de Orient y Binifaldó relacionadas con la RA aplicada al descubrimiento del patrimonio natural y cultural de la Serra de Tramuntana.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 320-330
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess