Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Relació entre la despesa per estudiant i els resultats acadèmics
Autor/es Mascaró, Aina ; Rojas, Rocío ; Oliver, Josep Lluis
Matèries en català: Cost ; Educació ; Estudiants
Matèries en castella: Estudiantes ; Educación
Matèries en anglès: Education ; Cost ; Students
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén fer una revisió sobre els resultats que ens aporta la literatura amb referència a la relació entre la despesa econòmica per estudiant i els resultats acadèmics. Fent una ullada a la situació dels darrers anys, ens adonam de la relació existent entre l’èxit acadèmic i els recursos destinats a l’educació, i pretenem indagar si la despesa realitzada per les administracions en l’educació pública és un factor clau. És una realitat la idea social que com més inverteixin els governs en educació, millors seran els resultats dels alumnes, i volem comprovar si la idea que en té la societat és l’encertada i, per tant, s’hauria de destinar més pressupost a l’educació. ; [spa] Este trabajo pretende hacer una revisión sobre los resultados que nos aporta la literatura en referencia a la relación entre el gasto económico por estudiante y los resultados académicos. Dando un vistazo a la situación de los últimos años, nos damos cuenta de la relación existente entre el éxito académico y los recursos destinados a la educación, y pretendemos indagar si el gasto realizado por las Administraciones en educación pública es un factor clave. Es una realidad la idea social de que a más inviertan los gobiernos en educación, mejores serán los resultados de los alumnos, y queremos comprobar si la idea que tiene la sociedad es la acertada y por lo tanto, se tendría que destinar más presupuesto a la educación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 306-317
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess