Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aprenentatge actiu i tecnologia: aplicació en la pràctica docent
Autor/es Fernández, Miren ; Orte, Carmen
Matèries en català: Tecnologia educativa -- Illes Balears -- Estadístiques ; Ensenyament -- Innovacions -- Illes Balears
Matèries en castella: Innovaciones educativas -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas
Matèries en anglès: Educational technology -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics -- Periodicals ; Educational innovations -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Els recursos d’aprenentatge en el mòbil, les aplicacions, els qüestionaris i els (vídeo)jocs —moltes vegades d’accés lliure i gratuïts— estan facilitant que aquestes estratègies d’aprenentatge actiu en l’àmbit educatiu siguin cada vegada més nombroses. En aquest article presentem diferents recursos — GeniusUp, Quizizz, Kahoot, Quizalize i FazGame—, els seus beneficis i els reptes que comporta la seva aplicació correcta a l’aula. ; [spa] Los recursos de aprendizaje en el móvil, las aplicaciones, los cuestionarios y los (vídeo)juegos —en muchas ocasiones, de acceso libre y gratuitos— están facilitando que estas estrategias de aprendizaje activo en el ámbito educativo estén cada vez más presentes. En este artículo introducimos diferentes recursos —GeniusUp, Quizizz, Kahoot, Quizalize y FazGame—, sus beneficios y los retos asociados a su uso correcto en el aula.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 288-299
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess