Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Bones pràctiques per combatre l’absentisme escolar a secundària a les Illes Balears
Autor/es Amer, Joan ; Vives, Margalida ; Pascual, Belén ; Félix, María ; Tamayo, Alejandro
Matèries en català: Absentisme escolar -- Illes Balears -- Estadístiques
Matèries en castella: Absentismo escolar -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Estadísticas
Matèries en anglès: School attendance -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics
Resum-Abstract:  [cat] L’absentisme escolar és una problemàtica en la qual intervenen aspectes personals, familiars, escolars, comunitaris i socioeconòmics. Per combatre’l, els centres de les Illes Balears disposen d’un protocol facilitat per la Conselleria d’Educació. L’objectiu del capítol és estudiar les bones pràctiques per lluitar contra l’absentisme en centres de secundària de les Illes Balears. S’escullen aquells centres que, tot i que són en zones poblacionals on podria haver-hi més risc social, presenten baixos índexs d’absentisme. Es fa una selecció de centres, també, tenint en compte criteris de representativitat territorial i que inclou el conjunt de les Illes Balears. La metodologia és qualitativa, amb 42 entrevistes entre equips directius, orientadors i tutors d’11 centres diferents. Els principals resultats apunten a una adaptació del protocol adequada i les actuacions contra l’absentisme als centres i, alhora, a una necessitat que es treballi més amb les famílies. ; [spa] El absentismo escolar es una problemática donde intervienen aspectos personales, familiares, escolares, comunitarios y socioeconómicos. Para combatirlo, los centros de las Illes Balears disponen de un protocolo facilitado por la Consejería de Educación. El objetivo del capítulo es estudiar las buenas prácticas para luchar contra el absentismo en centros de secundaria de las Illes Balears. Se escogen aquellos centros que, a pesar de estar en zonas poblacionales donde podría haber más riesgo social, presentan bajos índices de absentismo. Se lleva a cabo una selección de centros también atendiendo a criterios de representatividad territorial y que incluye el conjunto de las Illes Balears. La metodología es cualitativa, con 42 entrevistas entre equipos directivos, orientadores y tutores de 11 centros diferentes. Los principales resultados apuntan a una adecuada adaptación del protocolo y las actuaciones contra el absentismo en los centros y, a su vez, una necesidad de trabajar más con las familias.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 270-286
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess