Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Centres estrangers a les Illes Balears
Autor/es Valero, Maria ; Mascaró, Aina
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  [cat] Les escoles estrangeres són un fenomen íntimament relacionat amb el caràcter internacional de l’educació i la població que viu a les Illes Balears. L’objectiu del present estudi és conèixer l’evolució i les característiques de les escoles estrangeres, en general i, de forma més específica, les de les Illes Balears. En total, a les Illes Balears hi ha catorze centres registrats per la Conselleria d’Educació i Universitat: dotze a Mallorca i dos a Eivissa. En aquest estudi han col·laborat quatre d’aquests centres (Eurocampus, Lycée Français, Morna International College i Collège Français d’Ibiza) facilitant informació sobre les seves característiques a partir d’entrevistes telefòniques. Aquestes escoles estan dissenyades d’acord amb l’estructura dels models d’ensenyança del país corresponent, encara que els continguts estan adaptats als àmbits nacional i local. La característica principal és la seva aposta pel bilingüisme com a vehicle d’aprenentatge i la possibilitat d’homologar els títols entre els respectius països i el sistema educatiu espanyol. A partir d’aquest estudi s’observa la falta d’informació per avaluar la situació de les escoles estrangeres a les Illes Balears. Se suggereix que és necessari generar estratègies per recollir informació i analitzar les implicacions educatives que tenen aquests centres en el sistema d’ensenyança nacional i local. ; [spa] Las escuelas extranjeras son un fenómeno íntimamente relacionado con el carácter internacional de la educación y la población que vive en las Islas Baleares. El objetivo del presente estudio es conocer la evolución y las características de las escuelas extranjeras, en general y, de forma más específica, las de las Islas Baleares. En total, en las Islas Baleares hay catorce centros registrados por la Conselleria d’Educació i Universitat: doce en Mallorca y dos en Ibiza. En este estudio han colaborado cuatro de estos centros (Eurocampus, Lycée Français, Morna International College y Collège Français d’Ibiza) facilitando información acerca de sus características a partir de entrevistas telefónicas. Estas escuelas están diseñadas basándose en la estructura de los modelos de enseñanza del país correspondiente, aunque los contenidos están adaptados a los ámbitos nacional y local. La característica principal es su apuesta por el bilingüismo como vehículo de aprendizaje y la posibilidad de homologar los títulos entre los respectivos países y el sistema educativo español. A partir de este estudio se observa la falta de información para evaluar la situación de las escuelas extranjeras en las Islas Baleares. Se sugiere que es necesario generar estrategias para recoger información y analizar las implicaciones educativas que tienen estos centros en el sistema de enseñanza nacional y local.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 238-249
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess