Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educació social, ètica professional i formació: una relació més que necessària
Autor/es Pascual Barrio, Belén M. ; Pozo Gordaliza, Rosario ; Gomila Grau, M. Antònia ; Amer, Joan ; Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Professors -- Ètica professional ; Educadors socials ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Profesores -- Moral profesional ; Educación social
Matèries en anglès: Teachers--Professional ethics ; Social workers ; Education
Resum-Abstract:  [cat] La formació ètica és un repte que afecta totes les professions de l’àmbit social i educatiu, entenent que l’ètica és un requisit que possibilita assumir amb garantia l’alt nivell de responsabilitat que li és atribuïda (Ronda, 2011) i el compromís de la pràctica professional amb els valors cívics, els drets de la ciutadania i la participació democràtica. Aquest article planteja una aproximació a aquesta dimensió ètica de la professió i de la formació universitària dels futurs professionals. Emmarcat en un projecte d’innovació docent, presentam una reflexió envers aquesta dimensió ètica, inherent a la professió i a la formació dels professionals de l’educació social. ; [spa] La formación ética es un reto que alcanza a todas las profesiones del ámbito social y educativo, entendiendo que la ética es un requisito que posibilita asumir con garantía el alto nivel de responsabilidad que le es atribuida (Ronda, 2011) y el compromiso de la práctica profesional con los valores cívicos, los derechos de la ciudadanía y la participación democrática. Este artículo plantea una aproximación a esta dimensión ética de la profesión y de la formación universitaria de los futuros profesionales. Enmarcado en un proyecto de innovación docente, presentamos una reflexión hacia esta dimensión ética, inherente a la profesión y a la formación de los profesionales de la Educación Social.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 226-236
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess