Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Trajectòria acadèmica dels primers graduats a la Universitat de les Illes Balears
Autor/es Palou Oliver, Maria ; Montaño Moreno, Juan José ; Mairata Creus, Maria Jesús
Matèries en català: Currículums (Ensenyament) -- Illes Balears ; Joves--Treball -- Illes Balears ; Transició a la vida activa -- Illes Balears ; Ensenyament universitari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza superior -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education--Curricula -- Spain -- Balearic Islands ; Youth--Employment -- Spain -- Balearic Islands ; School-to-work transition -- Spain -- Balearic Islands ; Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] El present treball pretén conèixer la trajectòria acadèmica i la posterior inserció laboral dels primers titulats universitaris dels estudis de grau oficials de la Universitat de les Illes Balears. S’estudia la cohort 2009-2010 i es descriuen i s’analitzen les taxes de rendiment acadèmic, èxit, graduació i abandonament, i la inserció laboral una vegada finalitzats els estudis. Així mateix, es mostren les característiques de l’ocupació assolida i l’adequació del lloc de treball que exerceixen en relació amb el nivell de formació adquirida. Finalment, s’apunten algunes consideracions per tal d’aprofundir en els resultats obtinguts. ; [spa] El presente trabajo pretende conocer la trayectoria académica y la posterior inserción laboral de los primeros titulados universitarios de los estudios de grado de la Universitat de les Illes Balerars. Se estudia la cohorte 2009-2010 y se describen y analizan las tasas de rendimiento académico, éxito, graduación y abandono, y la inserción laboral una vez finalizados los estudios. Así mismo, se muestran las características de su ocupación y la adecuación del puesto de trabajo que desempeñan en relación al nivel de formación adquirida. Finalmente, se apuntan algunas consideraciones al objeto de profundizar en los resultados obtenidos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 200-224
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess