Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Integració? Resultats acadèmics i altres indicadors de l’alumnat estranger
Autor/es Cañellas, Bartomeu
Matèries en català: Educació ; Estudiants -- Integració
Matèries en castella: Integración escolar ; Educación
Matèries en anglès: Education ; Students -- Integration
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén posar en primer terme de l’àmbit del debat i de la reflexió de la comunitat educativa la realitat de l’alumnat estranger, immigrant, nouvingut o d’incorporació tardana, a la llum de tota una sèrie d’informes, estudis i publicacions elaborats recentment per diverses institucions i la mateixa Administració educativa. Pel que fa referència a resultats acadèmics, sembla que els esforços fets fins ara pels centres i l’Administració no acaben de donar els fruits desitjats. ; [spa] Este trabajo se propone poner en primer término de los ámbitos del debate y de la reflexión de la comunidad educativa la realidad del alumnado extranjero, inmigrante, recién llegado o de incorporación tardía, a la luz de toda una serie de informes, estudios y publicaciones elaborados por diversas instituciones y la propia Administración educativa. Por lo que se refiere a resultados académicos, parece que los esfuerzos realizados por los centros y la Administración hasta el momento no acaban de dar los frutos deseados.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 164-183
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess