Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Característiques i tendències dels estudis universitaris a les Illes Balears, 2016-17
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu ; Menéndez, Emilio
Matèries en català: Ensenyament universitari -- Illes Balears -- Estadístiques ; Universitats -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza superior -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Universidades -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands -- Statistics ; Universities and colleges -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén fer una presentació resumida, basada en dades fiables, de la situació de la universitat a les Illes Balears. Es descriuen les característiques i tendències principals sobre la Universitat de les Illes Balears. En cada un dels capítols, es fa una anàlisi de dades, incloent-hi una interpretació que pot servir de conclusió provisional. Els capítols principals tracten, enguany, sobre l’alumnat, el professorat, el PAS i l’evolució pressupostària. Per descomptat, es dedica també una secció, elaborada pel professor Andrés Nadal, a les altres universitats presents a les Illes Balears. ; [spa] Este trabajo pretende hacer una presentación resumida, basada en datos fiables, de la situación de la universidad en las Islas Baleares. Se describen las principales características y tendencias, en cuanto a la Universidad de las Islas Baleares. En cada uno de los capítulos, se hace un análisis de datos, incluyendo una interpretación que puede servir de conclusión provisional. Los capítulos principales tratan este año sobre el alumnado, el profesorado, el PAS y la evolución presupuestaria. Por supuesto, se dedica también una sección, elaborada por el profesor Andrés Nadal, sobre las otras universidades presentes en las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 138-153
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess