Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El nou model de formació del professorat: el Pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020
Autor/es Barceló, Tomeu
Matèries en català: Educació ; Professors -- Formació -- Illes Balears
Matèries en castella: Profesores -- Formación profesional -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Teachers--Training of -- Spain --Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Aquest treball pretén donar a conèixer el Pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020, que intenta passar d’un model formatiu basat en l’ensenyament a un model basat en l’aprenentatge, amb elements que permetin la transferència real del coneixement i amb una avaluació pràctica de l’adquisició de les noves competències professionals. S’aporten les dades corresponents del primer curs d’implantació. ; [spa] Este trabajo pretende dar a conocer el Plan cuatrienal de formación del profesorado 2016-2020, que intenta pasar de un modelo formativo basado en la enseñanza a un modelo basado en el aprendizaje, con elementos que permitan la transferencia real del conocimiento y con una evaluación práctica de la adquisición de las nuevas competencias profesionales. Se aportan los datos correspondientes del primer curso de implantación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 100-116
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess