Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Responsabilitat patrimonial de l’administració: marc normatiu i procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears
Autor/es Llull, Catalina ; Martínez, Mercedes
Matèries en català: Procediment administratiu -- Illes Balears ; Escoles públiques -- Illes Balears
Matèries en castella: Centros docentes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Administrative procedure -- Spain -- Balearic Island ; Public schools -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] Amb aquest treball es pretén donar una visió general de la normativa, els elements i els requisits de la responsabilitat patrimonial en l’àmbit educatiu, així com indicar el procediment a seguir quan es produeixen fets que poden donar lloc a una reclamació de danys i perjudicis per part dels presumptament perjudicats en la prestació del servei públic docent; amb referències a la jurisprudència i dos supòsits pràctics reals ja resolts. ; [spa] Con este trabajo se pretende dar una visión general de la normativa, los elementos y los requisitos de la responsabilidad patrimonial en el ámbito educativo, así como indicar el procedimiento a seguir cuando se producen hechos que pueden dar lugar a una reclamación de daños y perjuicios por parte de los presuntamente perjudicados en la prestación del servicio público docente; con referencias a la jurisprudencia y dos supuestos prácticos reales ya resueltos
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 86-99
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess