Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Protecció de les dades personals als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears
Autor/es Martínez, Mercedes ; Llull, Catalina
Matèries en català: Protecció de dades -- Illes Balears ; Escoles -- Illes Balears
Matèries en castella: Protección de datos -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Escuelas infantiles -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Data protection -- Spain -- Balearic Islands ; Schools -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  [cat] La protecció de les dades personals és un dret fonamental. Els centres docents públics no universitaris de les Illes Balears, en l’exercici de la seva funció docent i orientadora, necessiten obtenir i tractar dades personals dels alumnes. Exposarem distints supòsits, alguns tractats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) o pels organismes consultius europeus, i altres que han estat objecte de consulta al Departament dels Serveis Jurídics de la Conselleria d’Educació i Universitat. Finalment, indicarem la normativa principal en matèria de protecció de dades. ; [spa] La protección de los datos personales es un derecho fundamental. Los centros docentes públicos no universitarios de les Illes Balears, en el ejercicio de su función docente y orientadora, necesitan obtener y tratar datos personales de los alumnos. Expondremos distintos supuestos, algunos tratados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o por los organismos consultivos europeos, y otros que han sido objete de consulta al Departament dels Serveis Jurídics de la Conselleria d’Educació i Universitat. Finalmente, indicaremos la normativa principal en materia de protección de datos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 70-85
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess