Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Tendències globals en innovació educativa
Autor/es Pedró, Francesc
Matèries en català: Ensenyament -- Innovacions
Matèries en castella: Innovaciones educativas
Matèries en anglès: Educational innovations
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 16-27
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess