Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La mirada de l’educació de Carles Capdevila: el nostre homenatge
Autor/es Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Matèries en català: Educació ; Capdevila i Plandiura, Carles -- 1965/2017
Matèries en castella: Educación ; Capdevila i Plandiura, Carles -- 1965/2017
Matèries en anglès: Education ; Capdevila i Plandiura, Carles -- 1965/2017
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 12-14
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess