Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar als centres educatius de les Illes Balears
Autor/es Pocoví, Maria Isabel ; Escoda, Marta
Matèries en català: Assetjament escolar ; Educació
Matèries en castella: Acoso moral en la escuela
Matèries en anglès: Bullying in schools ; Education
Resum-Abstract:  L’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació i Universitat, el març de 2016, presenta el Protocol de prevenció, detecció i intervenció en assetjament escolar en els centres educatius de les Illes Balears. El present article explica els aspectes més significatius d’aquest protocol: el procés d’elaboració, la seva filosofia i els punts específics que inclou. ; El Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació i Universitat, el mes de marzo de 2016, presenta el Protocolo de prevención, detección e intervención en acoso escolar en los centros educativos de las Islas Baleares. El presente artículo explica los aspectos más significativos de este protocolo: su proceso de elaboración, su filosofía i los puntos específicos que contempla.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 521-540
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess