Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La Setmana de la Terra a l’IES Xarc
Autor/es Rius, Meritxell
Matèries en català: Tallers escolars -- Illes Balears
Matèries en castella: Actividades dirigidas (Educación) -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: School shops -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest article presenta el projecte Setmana de la Terra dut a terme a l’IES Xarc amb l’objectiu de promoure el coneixement del patrimoni cultural, històric i natural d’Eivissa per part de l’alumnat del centre. El projecte també és una oportunitat per a impulsar noves formes de treballar a l’institut. ; Este articulo presenta el proyecto Setmana de la Terra llevado a cabo en el IES Xarc con el objetivo de promover el conocimiento del patrimonio cultural, histórico y natural de Ibiza por parte del alumnado del centro. El proyecto también es una oportunidad para impulsar nuevas formas de trabajar en el instituto.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 494-501
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess