Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Experiències nacionals, locals i internacionals «d’altres» construccions escolars en l’etapa de l’educació infantil
Autor/es Fernández, Miren ; Oliver, Josep Lluis
Matèries en català: Edificis escolars
Matèries en castella: Educación infantil
Matèries en anglès: School buildings Study and teaching (Preschool)
Resum-Abstract:  Les directrius arquitectòniques vinculades a la pedagogia i, consegüentment, en l’organització de l’espai escolar han suscitat un interès permanent en acadèmics i pràctics. Al respecte, aquest article descriu experiències nacionals, locals i internacionals sobre els canvis que es duen a terme en algunes construccions escolars en l’etapa d’educació infantil. ; Las directrices arquitectónicas vinculadas a la pedagogía y, consecuentemente, a la organización escolar han suscitado un interés permanente en académicos y prácticos. Al respecto, este artículo describe una serie de experiencias nacionales, locales e internacionales sobre los cambios que se están produciendo en algunas construcciones escolares en la etapa de educación infantil.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 447-462
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess