Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Viure la música
Autor/es López, Ana Maria ; Binimelis, Alicia ; Torres, Marc ; Coll, Juana
Matèries en català: Música Ensenyament ; Escoles primàries
Matèries en castella: Educación infantil
Matèries en anglès: Music Instruction and study ; Elementary schools
Resum-Abstract:  La integració curricular dels ensenyaments elementals de música a l’educació primària i del tractament específic dels ensenyaments musicals a tot el centre suposa un repte educatiu que representa una oportunitat per a tots els alumnes, independent de les seves condicions, en un context educatiu ampli i obert, ple d’avantatges i possibilitats educatives. La integració de l’ensenyament musical afavoreix «més bona educació», no solament més bona educació musical. ; La integración curricular de las enseñanzas elementales de música en la educación primaria y del tratamiento específico de las enseñanzas musicales en todo el centro supone un reto educativo que representa una oportunidad para todos los alumnos, independiente de sus condiciones, en un contexto educativo amplio y abierto, lleno de ventajas y posibilidades educativas. La integración de la enseñanza musical favorece «una buena educación», no solamente «una buena educación musical».
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 422-446
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess