Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Adolescència i identitat. El repte de les noves generacions d’origen immigrant
Autor/es Mir, Andreu
Matèries en català: Adolescència ; Fills d'immigrants ; Identitat (Concepte filosòfic)
Matèries en castella: Adolescentes -- Educación ; Identidad
Matèries en anglès: Adolescence ; Children of immigrants ; Identity (Philosophical concept)
Resum-Abstract:  L’elenc de canvis socials dels darrers decennis s’ha projectat en el fenomen de l’adolescència, la qual cosa ha acabat alterant els itineraris de configuració identitària. La naturalesa d’aquest nou context esdevé universal i, en efecte, també afecta els col·lectius d’adolescents nouvinguts. Aquests col·lectius afronten el repte identitari enmig d’una atmosfera plena d’interrogants, ja que han d’avançar simultàniament fent front a la transició vital (inherent a l’adolescència) i a la cultural (pròpia de la migració). ; El elenco de cambios sociales de los últimos decenios ha tenido una proyección en el fenómeno de la adolescencia, lo cual ha acabado alterando los itinerarios de configuración identitaria. La naturaleza de este nuevo contexto se muestra universal y, en efecto, también afecta a los colectivos de adolescentes inmigrantes. Estos colectivos, afrontan el reto identitario en una atmósfera llena de interrogantes, ya que avanzan inmersos entre dos transiciones simultáneas: la vital (inherente a la adolescencia) y la cultural (propia de la migración).
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 399-411
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess