Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Assetjament psicològic laboral (mobbing) a l’escola pública de les Illes Balears
Autor/es Sánchez, David
Matèries en català: Assetjament psicològic en el lloc de treball ; Escoles públiques
Matèries en castella: Acoso moral
Matèries en anglès: Bullying in the workplace ; Public schools
Resum-Abstract:  Presentam una investigació sobre l’assetjament psicològic laboral (mobbing) en el context educatiu de l’escola pública a les Illes Balears. A partir de la definició, estudiarem les conseqüències que podrien derivar d’aquesta greu problemàtica psicosocial, per després analitzar la incidència que té en l’Administració pública i privada i determinar la normativa internacional, europea i nacional que vincula els drets i deures de tot treballador amb els plans de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut, amb la finalitat de prevenir-ne les possibles conseqüències o minimitzar-les. A partir d’aquí, determinarem els protocols d’actuació davant l’assetjament laboral en l’Administració pública de les Illes Balears. Exposarem el greu cas d’assetjament psicològic laboral que pateixen els professors de Religió a l’escola pública a les Illes i la manera com són vulnerats d’una manera continuada els seus drets en la dignitat laboral i personal. ; Presentamos una investigación sobre el acoso psicológico laboral (mobbing) en el contexto educativo de la escuela pública en las Illes Balears. A partir de su definición, estudiaremos las consecuencias que se podrían derivar de esta grave problemática psicosocial, para después analizar su incidencia en la administración pública y privada y determinar la normativa internacional, europea y nacional que vincula los derechos y deberes de todo trabajador con los planes de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud, con el fin de prevenir o minimizar sus posibles consecuencias. A partir de aquí, determinaremos los protocolos de actuación frente al acoso laboral en la administración pública de las Illes Balears y expondremos el grave caso de mobbing que sufren los profesores de Religión en la escuela pública en las Illes y como se vulneran continuadamente sus derechos en la dignidad laboral y personal.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 374-398
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess