Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     «Contra la imposició, defensem l’educació»: crònica de la mobilització educativa a les Illes Balears (2013-2015)
Autor/es Parcerisa, Lluís ; Verger, Antoni
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Durant la legislatura 2011-2015, el sector educatiu de les Illes Balears va estar immers en un profund procés de canvi que combinà l’aplicació de mesures severes d’austeritat (reducció de plantilles, precarització de les condicions laborals dels docents, retallades en atenció a la diversitat, beques menjador, etc.) amb un ambiciós pla de de reforma en l’àmbit lingüístic (lliure elecció de llengua a l’ensenyament i implantació d’un model trilingüe). Així mateix, el procés de reforma autonòmica va estar travessat per l’inici d’una reforma educativa d’àmbit estatal, la LOMQE. Aquestes reformes varen desencadenar un intens conflicte educatiu i social que va viure el punt àlgid amb la convocatòria de vaga indefinida al sector educatiu, acompanyada d’una mobilització social massiva sense precedents en el context balear. Aquest moviment social emergent va aconseguir introduir les seves demandes al centre del debat polític i a l’agenda de tots els partits de l’oposició. Contribuí també al desgast del govern del Partit Popular balear, que va perdre les últimes eleccions autonòmiques. ; Durante la legislatura 2011-2015, el sector educativo de las Islas Baleares estuvo inmerso en un profundo proceso de cambio que combinó la aplicación de severas medidas de austeridad (reducción de plantillas, precarización de las condiciones laborales de los docentes, recortes en atención a la diversidad, becas comedor, etc.), con un ambicioso plan de reforma en el ámbito lingüístico (libre elección de lengua en la enseñanza e incorporación de un modelo trilingüe). Asimismo, el proceso de reforma autonómica estuvo travesado por el inicio de una reforma educativa a nivel estatal, la LOMCE. Estas reformas desencadenaron un intenso conflicto educativo y social que vivió su punto álgido con la convocatoria de una huelga indefinida en el sector educativo, y que estuvo acompañada por una movilización social masiva sin precedentes en el contexto balear. Este movimiento social emergente consiguió introducir sus demandas en el centro del debate político y en la agenda de todos los partidos de la oposición. Contribuyó también al desgaste del Gobierno del Partido Popular balear, que perdió las últimas elecciones autonómicas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 354-373
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess