Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’aprenentatge cooperatiu en la formació de mestres: estudi d’una experiència
Autor/es Llabata, Paloma
Matèries en català: Mestres -- Formació ; Treball en equip
Matèries en castella: Grupos de trabajo ; Profesores
Matèries en anglès: Teachers Training of ; Teams in the workplace
Resum-Abstract:  Aquest treball s’orienta a aprofundir en el coneixement de les metodologies que podrien afavorir la millora de l’aprenentatge en el context de la formació de mestres. En concret, estudiem els possibles efectes positius de l’aprenentatge cooperatiu i analitzem els elements principals que cal considerar en l’ús d’aquesta metodologia. De tot això, se’n deriven una sèrie d’implicacions per a la docència. ; Este trabajo se orienta a profundizar en el conocimiento de las metodologías que podrían favorecer la mejora del aprendizaje en el contexto de la formación de maestros. En concreto, estudiamos los posibles efectos positivos del aprendizaje cooperativo y analizamos los elementos principales que deben considerarse en el uso de esta metodología. De todo esto, se derivan una serie de implicaciones para la docencia.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 337-353
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess