Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Qui és i com és l’estudiant de la UIB?. Resultats de l’enquesta Via Universitària
Autor/es Mairata Creus, Maria Jesús ; Chacón, Jesús ; Jiménez, Gemma ; Moreno, Miguel Ángel ; Montaño, Juan José
Matèries en català: Estudiants ; Universitats -- Illes Balears
Matèries en castella: Universidades -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Estudiantes
Matèries en anglès: Students ; Universities and colleges -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  L’article pretén donar a conèixer les principals característiques sociodemogràfiques i acadèmiques de l’estudiantat de la Universitat de les Illes Balears (recorregut, trajectòria, expectatives,...) en el context de l’informe Via Universitària. Té com objectiu aportar informació per la futura presa de decisions en política universitària per tal de millorar el rendiment acadèmic, la satisfacció i la inserció laboral de l’alumnat universitari a la nostra Comunitat Autònoma. L’article pretén analitzar les característiques dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears, el seu recorregut universitari, les seves trajectòries i les seves expectatives. El treball s’emmarca en el projecte Via Universitària elaborat per la Xarxa Vives d’Universitats i la fundació Jaume Bofill. En aquest article hem extret les dades relatives als alumnes de la Universitat de les Illes Balears per tal de tenir una visió més concreta i detallada de la realitat del nostre entorn i, poder comparar-la amb la realitat que descriu l’informe general relatiu al territori que comprèn l’esmentada Xarxa Vives. ; El artículo pretende dar a conocer las principales características sociodemográficas y académicas del alumnado de la Universitat de les Illes Balears (recorrido, trayectoria, expectativas,...) en el contexto del informe Vía Universitaria. Tiene como objetivo aportar información futuras tomas de decisiones en política universitaria con el fin de mejorar el rendimiento académico, la satisfacción y la inserción laboral del alumnado universitario en nuestra Comunidad Autónoma. El artículo pretende analizar las características de los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears, su recorrido universitario, sus trayectorias y sus expectativas. El trabajo se enmarca en el proyecto Vía Universitaria elaborado por la Xarxa Vives de Universidades y la fundación Jaume Bofill. En este artículo hemos extraído los datos relativos al alumnado de la Universitat de les Illes Balears para tener una visión más concreta y detallada de la realidad de nuestro entorno y, poder compararla con la realidad que describe el informe general relativo al territorio que abarca la Xarxa Vives.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 253-279
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess