Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El valor afegit escolar als centres educatius de les Illes Balears
Autor/es Cañellas, Bartomeu ; Portas, Heracli
Matèries en català: Acreditació (Ensenyament)
Matèries en castella: Centros docentes -- Acreditación
Matèries en anglès: Acreditació (Ensenyament)
Resum-Abstract:  En l’avaluació de les competències, l’IAQSE incorpora el valor afegit escolar, entès com a l’estimació de l’aportació que fan els centres educatius al progrés del seu alumnat, ja que constitueix una informació essencial per a fer millorar l’assoliment d’aquestes competències. No és un centre que fa més bona feina aquell que el seu alumnat obté una mitjana més alta, sinó aquell que obté més valor afegit escolar. ; En la evaluación de las competencias, el IAQSE incorpora el valor añadido escolar, entendido como la estimación de la aportación que hacen los centros educativos al progreso de su alumnado, ya que constituye una información esencial para mejorar el logro de estas competencias. No es un centro que trabaja mejor aquel cuyo alumnado obtiene una media más alta, sino aquel que obtiene mayor valor añadido escolar.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 237-252
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess