Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’absentisme crònic a l’ESO de les Illes Balears: estat de la qüestió
Autor/es Cañellas, Bartomeu ; Moyà, Pere ; Pascual, Belén ; Vidaña, Lluis
Matèries en català: Abandó dels estudis (Educació secundària)
Matèries en castella: Absentismo escolar
Matèries en anglès: School attendance Study and teaching (Secondary)
Resum-Abstract:  La normativa balear considera l’absentisme escolar habitual o sense justificació en l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) una situació de risc socioeducatiu, i indica la necessitat que les entitats i els serveis competents hi dediquin una atenció preferent. La crua realitat a unes determinades zones escolars i a certs centres educatius de les Illes és que hi ha un percentatge d’absentisme crònic que sobrepassa de molt el que seria desitjable, per tant, aquest és un dels reptes que el sistema educatiu balear ha d’abordar amb decisió i imaginació. En aquest article, presentem una anàlisi de l’estat de la qüestió, i aportem idees i propostes, a partir dels estudis existents, per intentar redreçar la situació. ; La normativa balear considera el absentismo escolar habitual o sin justificación dentro de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) como una situación de riesgo socioeducativo e indica la necesidad que las entidades y servicios competentes les den una atención preferente. La cruda realidad en determinadas zonas escolares y en ciertos centros educativos de las Illes Balears es la existencia de un porcentaje de absentismo crónico que sobrepasa de mucho el que sería deseable; por lo tanto, es uno de los retos del sistema educativo balear que hay que abordar con decisión e imaginación. En este artículo, presentamos un análisis del estado de la cuestión y aportamos ideas y propuestas, a partir de los estudios existentes, para intentar reconducir la situación.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 218-236
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess