Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els ensenyaments superiors de disseny a les Illes Balears en xifres: títol de disseny (2000-2015)
Autor/es Rovira, Maria del Pilar ; Mestre, Irene
Matèries en català: Educació ; Disseny
Matèries en castella: Educación ; Diseño
Matèries en anglès: Education Design
Resum-Abstract:  Títol de Disseny (2000-2015). Reflexió sobre la implantació i extinció dels estudis superiors de disseny LOGSE a les illes Balears, amb dades de matrícula, titulats i inserció professional dels titulats, etc. Títol Superior de Disseny (2010). Reflexió sobre la implantació dels estudis superiors de disseny LOE a les illes Balears. ; Título de Diseño (2000-2015). Reflexión sobre la implantación y extinción de los estudios superiores de diseño LOGSE en las islas Baleares, con datos de matrícula, titulados e inserción profesional de los titulados, etc. Título Superior de Diseño (2010). Reflexión sobre la implantación de los estudios superiores de diseño LOE en las islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 175-195
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess