Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dels programes de diversificació curricular (PDC) als programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment (PMAR): canvi de nom i qualque cosa més?
Autor/es Amer, Joan ; Mir, Andreu ; Félix, María
Matèries en català: Ensenyament Innovacions ; Educació ; Programes de millora de l'escola
Matèries en castella: Enseñanza, Sistemas de
Matèries en anglès: Educational innovations ; Education ; School improvement programs
Resum-Abstract:  Analitzam el procés incipient d’aplicació dels PMAR en diferents contextos educatius. El nostre enfocament metodològic és qualitatiu i descriptiu. En primer lloc, cercam les maneres com els centres, a través dels equips docents, s’apropien dels PMAR i els despleguen. En segon lloc, volem esbrinar la manera com viu l’alumnat i les famílies la seva participació en els programes, quins elements diferencials en destaquen i la manera com la situen en les narracions de les seves trajectòries educatives. ; Analizamos el incipiente proceso de aplicación de los PMAR en diferentes contextos educativos. Nuestro enfoque metodológico es cualitativo y descriptivo. En primer lugar, buscamos de qué maneras los centros, a través de los equipos docentes, se apropian y despliegan los PMAR. En segundo lugar, queremos saber cómo vive el alumnado y las familias su participación en el programa, qué elementos diferenciales destacan del mismo y cómo lo sitúan en las narraciones de sus trayectorias educativas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 122-135
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess