Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Actualitat del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca
Autor/es Romero, Josep
Matèries en català: Conservatoris de música -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Conservatorios de música -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Conservatories of music -- Spain -- Baleric Islands ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article pretén donar una visió actualitzada de la realitat del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, partint de dades reals i de les situacions actualment viscudes. ; Este artículo pretende dar una visión actualizada de la realidad del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, partiendo de datos reales y de las situaciones actualmente vividas
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 74-89
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess