Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Què Demanem a la Formació Professional Actual?
Autor/es Mestre, Miquel
Matèries en català: Formació professional ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Formación profesional
Matèries en anglès: Vocational education ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article vol plantejar la necessitat de reflexionar sobre l’evolució i el desenvolupament de la Formació Professional a les Illes Balears els darrers vint-i-cinc anys. Analitza, també, si la situació actual, planificació, organització i execució poden donar els resultats adequats a les demandes a partir de quatre qüestions: les infraestructures i equipaments, els gestors del sistema, l’oferta formativa i els formadors. ; Este artículo quiere plantear la necesidad de reflexionar sobre la evolución y el desarrollo de la Formación Profesional en las Islas Baleares los últimos veinticinco años. Analiza, también, si la situación actual, planificación, organización y ejecución pueden dar los resultados adecuados a las demandas a partir de cuatro cuestiones: las infraestructuras y equipamientos, los gestores del sistema, la oferta formativa y los formadores.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 55-73
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess