Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Abandonar d’hora la formació i el desig d’aprendre
Autor/es Funes, Jaume
Matèries en català: Abandó dels estudis (Educació secundària) -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Abandono de los estudios -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: High school dropouts -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Aquest text proposa revisar els diferents components del concepte “abandonament escolar precoç” i identificar els processos que segueixen els joves fins arribar a aquesta situació. Analitzant les dades de les Illes i la seva singularitat tracta de evitar les reflexions associades a l’ocupació per parlar del seu impacte en la construcció de les persones i en el manteniment del desig de saber. En considerar els condicionats singulars, proposa algunes de les actuacions necessàries per canviar-la. ; Este texto propone revisar los diferentes componentes del concepto “abandono escolar temprano” e identificar los procesos que siguen los jóvenes hasta llegar a esta situación. Analizando los datos de las Islas y su singularidad trata de evitar las reflexiones asociadas a la ocupación para hablar de su impacto en la construcción de las personas y en el mantenimiento del deseo de saber. Al considerar los condicionados singulares, propone algunas de las actuaciones necesarias para cambiarla.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 16-34
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess