Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Quina autonomia de centres?
Autor/es Perelló Beau, Manel ; Llop, Llorenç
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  De què parlem quan parlem d’autonomia? Quins tipus d’autonomia trobem? Es basta per ella mateixa per solucionar tots els reptes dels centres educatius? S’ha d’aplicar per igual en tots els centres? En la primera part d’aquest article aprofundim en el concepte d’autonomia, per la qual cosa intentem respondre a aquestes i altres preguntes. En la segona part defensem que l’autonomia de centres té un enorme potencial com a palanca, com a força desencadenant d’una autèntica millora del sistema educatiu i de l’aprofitament dels recursos. Es tracta d’una força que actua en una estructura reticular, de forma que influeix i és influïda per altres forces. És a dir, constitueix un sistema complex. ; ¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía? ¿Qué tipos de autonomía podemos encontrar? ¿Se basta por si sola para solucionar todos los retos de los centros educativos? ¿Debe aplicarse por igual en todos los centros? En la primera parte de este artículo profundizamos en el concepto de autonomía, para lo cual intentamos responder a estas y otras preguntas. En la segunda parte defendemos que la autonomía de centros tiene un enorme potencial como palanca, como fuerza desencadenante de una auténtica mejora del sistema educativo y del aprovechamiento de los recursos. Se trata de una fuerza que actúa en una estructura reticular, de forma que influye y es influida por otras fuerzas. Es decir, constituye un sistema complejo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 444-471
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess