Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educació conscient, educació coherent
Autor/es Zarrias, Esther ; Suau, Jana ; Icasuriaga, Sandra
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest article presenta l’experiència de les primeres jornades d’educació conscient i educació coherent, on hem volgut obrir els nostres cors a la comunitat educativa i transmetre’ls el plaer d’educar i sentir, de la llibertat i la responsabilitat, de il·luminar un nou camí educatiu i de compartir recursos per aprendre a viure amb els infants. ; Este articulo presenta la experiencia de las primeras jornadas de educación consciente y educación coherente, en las que hemos querido abrir nuestros corazones a la comunidad educativa y transmitirles el placer de educar y sentir, de la libertad y la responsabilidad, de iluminar un nuevo camino educativo y de compartir recursos para aprender a vivir con los niños/as.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 386-391
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess