Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ambients com a filosofia educativa. Experiència de l’etapa d’infantil
Autor/es Zarrias, Esther ; Icasuriaga, Sandra
Matèries en català: Educació ; Entorn escolar ; Educació infantil
Matèries en castella: Educación Infantil -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; School environment ; Study and teaching (Preschool)
Resum-Abstract:  Aquest article presenta una experiència pedagògica al segon cicle d’educació infantil, a partir d’una mirada educativa renovada, activa i viva, en què els infants són els vertaders protagonistes del seu aprenentatge i del seu creixement personal. Al mateix temps, posa de manifest les fonamentacions pedagògiques i curriculars que la sustenten. ; Este artículo presenta una experiencia pedagógica en el segundo ciclo de educación infantil, desde una mirada educativa renovada, activa y viva, en la que los niños son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje y de su crecimiento personal. Asimismo, pone de manifiesto los fundamentos pedagógicos y curriculares que lo sustentan.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 348-358
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess