Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Experiències d’intervenció socioeducativa en els centres educatius de les Illes Balears
Autor/es Salas Planas, Susana ; Coll, Llorenç ; Cortada Marín, Isabel
Matèries en català: Educació ; Escoles -- Illes Balears ; Intervenció educativa
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Schools Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  Si entenem que l’educador/a social és un professional de l’educació que fa feina articulant processos socioeducatius en els individus i en els grups per generar processos de normalització social i personal, estarem d’acord en què de cada vegada més es fa més necessari establir una col·laboració professional més fluïda amb l’escola, mitjançant intervencions desenvolupades tant des de l’entorn com des dels mateixos centres educatius. ; Si entendemos que el educador/a social es un profesional de la educación que trabaja articulando procesos socioeducativos en los individuos y en los grupos, para generar procesos de normalización social y personal, estaremos de acuerdo en que de cada vez se hace más necesario establecer una colaboración profesional más fluida con la escuela, mediante intervenciones desarrolladas tanto desde el entorno como desde los mismos centros educativos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 291-308
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess