Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Participació de joves universitàries al projecte europeu «A Bridge of Communication Between Young People and Decision-Maker»
Autor/es Orte Socias, Maria del Carme ; Vives Barceló, Margalida
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education ; College students
Resum-Abstract:  Aquest document descriu la participació i els aprenentatges de vuit joves universitàries al projecte europeu emmarcat dins European Project Youth in Action 5.1, al qual participaren joves de cinc països i en el qual es discutí sobre temes com la democràcia, la llibertat d’expressió i de pensament, la participació activa dels joves en la vida pública i la diversitat cultural. ; Este documento describe la participación y los aprendizajes hechos por parte de ocho jóvenes universitarias a través del proyecto europeo enmarcado en European Project Youth in Action 5.1, en el que participaron jóvenes de cinco países y en donde se discutió sobre temas como la democracia, la libertad de expresión y de pensamiento, la participación activa de los jóvenes en la vida pública y la diversidad cultural.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 274-290
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess