Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La percepció de la presència d’alumnat estranger al sistema educatiu de les Illes Balears
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Educació ; Estudiants -- Illes Balears
Matèries en castella: Estudiantes -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Students-- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Els objectius bàsics de la nostra aportació a l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears d’enguany són: analitzar les dades relatives a l’evolució i la presència d’alumnat estranger al sistema educatiu de les Illes Balears al llarg del curs 2014/2015, en funció de variables com el percentatge respecte de l’alumnat total, per etapes educatives, per distribució segons la tipologia de centres, en funció de la nacionalitat i àrees de procedència mundial, etc. I, així, poder determinar, si cal, factors diferencials respecte a la situació anterior. Així mateix, volem aportar idees i propostes per abordar la situació dins el sistema educatiu des d’una perspectiva intercultural. ; Los objetivos básicos de nuestra aportación al Anuari de l’Educació de les Illes Balears del presente año son: analizar los datos relativos a la evolución y la presencia del alumnado extranjero en el sistema educativo de las Illes Balears a lo largo del curso 2014/2015, en función de variables como el porcentaje del alumnado procedente de otros países en relación al alumnado total, por etapas educativas, por distribución según el tipo de centros, en función de la nacionalidad y las áreas de procedencia mundial, etc. I, así, poder determinar los factores diferenciales en relación a la situación anterior. Asimismo, queremos aportar ideas y propuestas para abordar la situación dentro del sistema educativo des de una perspectiva intercultural.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 252-272
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess