Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El Conservatori Superior de Música de les Illes: un centre pendent de resolució
Autor/es Estelrich, Miquel
Matèries en català: Educació ; Música -- Ensenyament -- Illes Balears
Matèries en castella: Música -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Music Instruction and study -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest escrit pretén donar una visió general dels ensenyaments dels estudis musicals a les Illes, partint del desenvolupament dels centres i les seves problemàtiques actuals i proposar el disseny d’una piràmide educativa musical i, en darrer terme, presentar una valoració de futur dels conservatoris superiors i la seva integració a la universitat. ; El presente escrito pretende dar una visión general de las enseñanzas de los estudios musicales en las Islas, partiendo del desarrollo de los centros y sus problemáticas actuales y proponer el diseño de una pirámide educativa musical y, en último término, presentar una valoración de futuro de los conservatorios superiores y su integración en la universidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 195-207
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess