Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Disseny i projectes d’aprenentatge-servei
Autor/es Rovira, Maria del Pilar ; Mestre, Irene ; Abando, Maria F. ; Design
Matèries en català: Educació ; Disseny
Matèries en castella: Educación ; Diseño
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  Els projectes d’aprenentatge-servei són una pràctica organitzada que desenvolupa simultàniament un projecte educatiu i un projecte social, i que combina en un únic projecte integral de manera holística l’aprenentatge acadèmic, el servei a la comunitat i la pràctica reflexiva. Es tracta d’una forma d’entendre l’educació, de conèixer les necessitats reals d’un col·lectiu i de transformar l’entorn. L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears participa activament en activitats solidàries i de cooperació amb el tercer sector a través dels projectes d’aprenentatge-servei. Utilitza la metodologia projectual per integrar l’aprenentatge acadèmic amb el servei a la comunitat i, d’aquesta manera, assolir diferents competències transversals del títol superior de disseny. ; Los proyectos de aprendizaje-servicio son una práctica organizada que desarrolla simultáneamente un proyecto educativo y un proyecto social, combinando, así, en un único proyecto integral, de manera holística, el aprendizaje académico, el servicio a la comunidad y la práctica reflexiva. Se trata de una forma de entender la educación, conocer las necesidades reales de un colectivo y transformar el entorno. L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears participa activamente en actividades solidarias y de cooperación con el tercer sector a través de los proyectos de aprendizaje-servicio. Utiliza la metodología de proyectos para integrar el aprendizaje académico con el servicio a la comunidad y, de esta manera, desarrollar diferentes competencias transversales del título superior de diseño.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 175-194
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess