Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB): passat, present i reptes de futur
Autor/es Fons, Martí B.
Matèries en català: Educació ; Escoles de teatre -- Illes Balears
Matèries en castella: Escuelas de arte dramático -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; School of Dramatic Art -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest treball vol estudiar la situació actual de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) en el marc dels ensenyaments artístics superiors de la Comunitat Autònoma. Per dur a terme aquest propòsit, analitzarem el passat del centre, el eixos programàtics que desenvolupa en el present com a escola superior de formació i recerca en arts escèniques i presentarem els reptes de futur que l’ESADIB ha d’assolir per integrar-se plenament dins l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES). ; Este trabajo pretende estudiar la situación actual de la Escuela Superior de Arte Dramático de las Islas Baleares (ESADIB) en el marco de las enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad Autónoma. Para llevar a cabo este propósito, analizaremos el pasado del centro, los ejes programáticos que está desarrollando en el presente como escuela superior de formación e investigación en el campo de las artes escénicas y presentaremos los retos de futuro que la ESADIB tiene que conseguir para integrarse plenamente en el Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES).
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 157-174
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess